تهران - بلوار ارتش
3384 488 0919
9502 021-2244

اموزش درست کردن مرغابی با بادکنک

اموزش درست کردن مرغابی با بادکنک

در این اموزش نحوه درست کردن یک مرغابی بادکنکی را بوسیله بادکنک های فرم دار اموزش می بینید.

لوازم مورد نیاز

  • تلمبه دستی
  • بادکنک های فرم دار یا ماری 
  • ماژیک و قیچی

برای بادکنک ارایی بوسیله بادکنک های فرم دار یا ماری حتما از بادکنک های با کیفیت تایلندی و امریکایی استفاده کنید.

نوشته های مرتبط

گذاشتن باسخ